Ekologia

Uwarunkowania historyczne i nierównomierne uprzemysłowienie Polski spowodowały, że możemy się pochwalić ostatnimi ostojami naprawdę dzikiej przyrody w Europie. Dlatego tak ważna jest ochrona naszych zasobów przyrodniczych, którą daje nam przystąpienie do programu Natura 2000. Gospodarstwo w całości stanowią łąki położone na obszarach Natura 2000:  Łąki Skoszewskie (PLB 320007) ,Puszcza Goleniowska (PLB 320012)Obowiązuje tu tzw. Dyrektywa Ptasia, w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz Dyrektywa Siedliskowa, w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.W praktyce oznacza to, że wszelka działalność gospodarstwa, od 2008 roku dostosowana jest do wymagań ochrony ptaków i roślin. Obecnie gospodarstwo jest w trakcie certyfikacji gospodarstwa ekologicznego.

Łąki Skoszewskie są ważną ostoją lęgową ptaków wodno-błotnych i drapieżnych. Gniazduje tu 5 rzadkich gatunków zagrożonych ptaków drapieżnych umieszczonych w polskiej Czerwonej Księdze zwierząt. Znajdują się tu stanowiska lęgowe zagrożonej w skali globalnej wodniczki, kani czarnej i derkacza. Obszar Łąk Skoszewskich i sąsiadujący z nimi fragment brzegu Zalewu Szczecińskiego są także miejscem zatrzymywania się zgrupowań przelotnych ptaków wodno-błotnych. Puszcza Goleniowska jest ostoją ptaków drapieżnych i wodno-błotnych. Gniazduje tu 8 rzadkich gatunków drapieżników, w tym skrajnie nieliczny w Polsce rybołów, ponadto kania ruda, bielik, derkacz, kszyk i podróżniczka.

WILK

Od 1998 roku wilk jest zwierzęciem chronionym w całej Polsce. Na obszarach Natury 2000 jest gatunkiem traktowanym priorytetowo. W efekcie od wiosny 2016 roku na terenach gospodarstwa widujemy młodego wilka. Mamy nadzieje, że ma się dobrze i znajdzie w przyszłości swoje stado.

KRZYK

Krzyk to kolejny ptak wymagający naszego wsparcia i ochrony. Na szczęście na terenach gospodarstwa odnajduje dla siebie idealne siedliska. Tam gdzie zakłada gniazda dostosowujemy terminy koszenia łąk do jego cyklu życiowego.

KUKUŁKA

Łąki gospodarstwa to bezpieczne schronienie nie tylko dla zwierząt i ptaków, ale również dla roślin. Bierzemy udział w programach ochrony roślin, dzięki czemu na naszych łąkach można zobaczyć należącą do rodziny storczykowatych kukułkę ( Dactylorhiza). Jeszcze do połowy XX wieku różne gatunki kukułek występowały w Polsce często i licznie. Jednak rozwój rolnictwa, osuszanie, nawożenie i obsiewanie łąk spowodowały, że dziś to gatunek rzadki i objęty ochroną gatunkową

BOBRY

Na terenie gospodarstwa można spotkać największego gryzonia Eurazji  czyli bobra. Po II wojnie światowej na terenie Polski bóbr występował skrajnie nielicznie: podczas inwentaryzacji w 1950 roku wykazano zaledwie jedno naturalne stanowisko. Dzięki ochronie prawnej i reintrodukcji gatunek występuje obecnie coraz liczniej. Szacuje się, że dziś w Polsce żyje około 45 tysięcy bobrów.